• language :

SIEGEN

"Walk Besides You"

READ MORE

SIEGEN

"Walk Besides You"

READ MORE

SIEGEN

"Walk Besides You"

READ MORE

จะซื้อผ้าขนหนู ไม่รู้จะเลือกอย่างไรดี

Category: News & Update

Photo by Jon Tyson on Unsplash

ผ้าขนหนู หรือผ้าเช็ดตัวที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เคยรู้กันไหมว่าเราควรจะเลือกซื้อมันอย่างไร วันนี้จะนำปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อผ้าขนหนูมา แยกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

                1 คุณภาพของเส้นด้าย (Quality  of Yarn) ที่ใช้ในการทอผ้าขนหนู ทุกผ้าขนหนูเกิดจากกระบวนการทอผ้า โดยการทอผ้าขนหนูประกอบไปด้วย 1 แนวเส้นด้ายยืน (warp) 2 แนวเส้นด้ายพุ่ง (weft) และ 3 ส่วนขน (pile or loop) เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งจะเป็นส่วนพื้นของผ้าขนหนูและ ส่วนขน จะเป็นส่วนที่ทำเป็นห่วงออกมา และเป็นส่วนที่สัมผัสกับผิวเรา เส้นด้ายคุณภาพจะดูที่ขนาด ขนาดเส้นด้ายที่เล็กว่าจะให้สัมผัสความนุ่มกว่าผ้าที่ทำจากเส้นด้ายใหญ่ ส่วนเส้นด้ายที่ใหญ่กว่าก็จะซับน้ำได้ดีกว่าเส้นด้ายขนาดเล็ก

                2 ลักษณะขน (Pile, Height and Loop) การดูดซับน้ำที่ดีจะขึ้นอยู่กับปริมาณหน้าสัมผัสของผ้าขนหนู ผ้าขนหนูผืนใหญ่ก็จะซับน้ำได้มากกว่าผ้าขนหนูผืนเล็ก ถ้าขนาดเท่ากันขนาดขนที่ยาวกว่า หรือมากกว่าก็จะดูดซับน้ำได้ดีกว่า จำนวนขนก็มีผลในการซับน้ำ ผ้าขนหนูแบบขนคู่ ที่มีเส้นด้ายสองเส้นตีเกลียวก็จะมีพื้นที่ซับน้ำได้ดีกว่าผ้าขนหนูแบบขนเดี่ยว ที่มีเส้นด้ายเส้นเดียว

                3 น้ำหนัก (Weight) การวัดน้ำหนักของผ้าขนหนูมีหน่วยการวัดคือ กรัมต่อตารางเมตร (gram per square meter) หรือ ปอนด์ต่อผ้า 1 โหล (pound per dozen) เปรียบเทียบผ้าขนหนูที่ขนาดเท่ากัน และคุณภาพเส้นด้ายเท่ากัน การวัดน้ำหนักในหน่วย ปอนด์ต่อผ้า 1 โหล ก็สามารถบอกได้ว่าผ้าที่น้ำหนักมากกว่าจะดีกว่าน้ำหนักน้อยเพราะความยาวเส้นใยที่ใช้ทำขนอาจะมามากกว่าหรือความหนาแน่นของขนมากกว่า ทำให้ซับน้ำได้ดีกว่า แต่ถ้ากรณีผ้าขนหนูขนาดต่างกัน จะเปรียบเทียบโดยใช้หน่วยวัด กรัมต่อตารางเมตร เพราะน้ำหนักจะบอกถึงความหนาแน่นของขนในช่อง 1 ตารางเมตร ตัวที่วัดได้ กรัมต่อตารางเมตรมากกว่า จะมีความหนาแน่นขนมากกว่า และซับน้ำได้ดีกว่าตัวที่วัดได้ค่าน้อย

                4 ส่วนประกอบหลัก (Composition)  ในการทอผ้าขนหนูโดยทั่วไป คือ ผ้าผ้าย 100% (100% Cotton) และ ผ้าผ้าย ผสมผ้าใยสังเคราะห์ (Polyester)  ผ้าผ้าย 100% จะให้สัมผัสที่ดีกว่า ผ้าผ้ายผสมผ้าใยสังเคราะห์ โดยผ้าใยสังเคราะห์จะนำทาทำเป็นส่วนของพื้นของผ้าขนหนูและส่วนของขนก็เป็นผ้าฝ้าย โดยเส้นใยสังเคราะห์จะมาช่วยกันความหดตัวของผ้าขนหนู

                หวังว่าจะทำให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อผ้าขนหนูที่ตรงกับความต้องการได้

05 September 2020

Viewed 2863 time

Engine by shopup.com