• language :

SIEGEN

"Walk Besides You"

READ MORE

SIEGEN

"Walk Besides You"

READ MORE

SIEGEN

"Walk Besides You"

READ MORE

รู้จักกับค่า Fill Power กันไหมครับ

Category: News & Update

                ค่า Fill Power เป็นค่าหนึ่งที่บ่งบอกคุณสมบัติ กระจุกขนอ่อน (Down) อย่าง ขนเป็ด ขนห่าน ที่เอามาใช้ในการทำไส้ในของปลอกหมอนหรือผ้านวม แล้วอะไรก็ตามที่เอาเส้นใยขนพวกนี้มาทำก็ควรจะบอกค่า Fill power ทั้งนั้น

                Fill Power เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณภาพของกระจุกขนอ่อน (Down) คุณภาพสูงแค่ไหน เนื่องจากคุณภาพในการเก็บความร้อนของขนประเภทนี้มาจาก ความสามารถในการพองตัวของมัน ยิ่งฟูมาก พองมากก็จะเก็บกักอากาศร้อนไว้ข้างในได้มากขึ้น พูดง่ายๆ คือยิ่งขนพองฟูมาก ก็ยิ่งเกรดดี ให้ความอุ่นมาก และจะทำให้ไม่ต้องยัดขนเป็ดในเสื้อในถุงนอนมาก น้ำหนักก็เลยเบาลงอีกด้วย

มาตรฐานในการทดสอบค่า Fill Power ที่ใช่กันหลักๆ มี 2 มาตรฐาน คือมาจากทางอเมริกา และ จากทางยุโรป โดยการทดสอบจะมีรายละเอียดดังนี้               

                1 มาตรฐานอเมริกา (US)  เอาเส้นใยขนาด 28.4 กรัม (1ออนซ์) ไปใส่ในหลอดแก้ว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 241 mm แล้วเอาวัตถุแบนน้ำหนัก 68.3 กรัมวางด้านบนเพื่อสร้างน้ำหนักกดทับลงบนเส้นใย แล้ววัดค่าปริมาตรออกมาในหน่วยลูกบาศก์นิ้ว ก็จะได้ค่า Fill Power ของตัวอย่างนั้นๆ

                2 มาตรฐานยุโรป (EU) เอาเส้นใยขนาด 20 กรัม ไปใส่ในหลอดแก้ว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 289 mm แล้วเอาวัตถุแบนน้ำหนัก 94.25 กรัม ทำตัวเหมือนกระบอกสูบ เพื่อสร้างน้ำหนักกดทับลงบนเส้นใย แล้ววัดค่าปริมาตรออกมาในหน่วยลูกบาศก์นิ้ว ก็จะได้ค่า Fill Power ออกมา

               ตัวอย่างนะครับ ถ้าเราเจอถุงนอนขนเป็ดค่า Fill Power 850 ความหมายคือ ถ้าเอาขนนี้ขนาด 28.4 กรัม (1 ออนซ์) มาใส่ขวด หาอะไรวางด้านบนมากดเป็นน้ำหนักหน่อย เจ้าขนนี้จะพองฟูได้ปริมาตรที่ 850 ลูกบาศก์นิ้วครับ ลองดูรูปประกอบเทียบดู

Photo: allied feather & down

05 September 2020

Viewed 5705 time

Engine by shopup.com